Uitgangspunten

Wij zijn pas content, als u dat bent.

Waarden en normen

Culturen, maatschappelijke groepen en ook individuen kunnen verschillen in de precieze invulling van waarden en normen. Er zijn overigens een paar kernwaarden die voor iedereen belangrijk zijn, zoals respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De normen die daarbij horen zijn de regels en afspraken die mensen binnen een bepaalde groep hebben gemaakt over hoe zij met elkaar en hun omgeving omgaan. Die waarden en normen staan overigens niet op papier. Je bent je er meestal niet eens zo duidelijk van bewust dat je ze hebt. Kinderen krijgen ze ongemerkt mee ("met de paplepel"). De waarden en normen van de cultuur waarin kinderen opgroeien worden meestal overgedragen door ouders, gastouders en andere belangrijke volwassenen, die belangrijk zijn in het leven van een kind. Zonder dat ze die nu zo letterlijk benoemen: ze geven het kind vooral voorbeelden via hun eigen gedrag en door hoe zij praten over het gedrag van anderen. In de afspraken tussen gastouder en vraagouder is het belangrijk om je hier bewust van te zijn en om het over de verwachtingen te hebben rondom de waarden en normen die nageleeft dienen te worden. Daarin ondersteunt gastouderbureau If You're Happy graag.

Omgaan met kinderangsten

Juist bij het jonge kind kunnen irreële angsten ontstaan. Een belangrijk aandachtspunt is om hier op de juiste manier mee om te gaan. Het onderkennen of niet herkennen van deze angsten geeft een gevoel van onveiligheid. Het is de afstemming tussen de vraagouder en de gastouder die nodig is, zodat beiden daar op de juiste manier op in kunnen springen, zonodig kunnen er afspraken over gemaakt worden. Elkaar op de hoogte brengen voor de ontstane kinderangsten is van belang, zodat een kind daar niet onnodig aan blootgesteld wordt. Hoe beter er ingespeeld wordt op deze angsten, hoe meer ontspannen het kind de dag door zal komen en hoe gelukkiger het zal zijn. Het gastouderbureau If You're Happy kan hierin ondersteunen.

De sociaal emotionele ontwikkeling

Het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind verandert steeds naarmate het kind ouder wordt. Het kind voelt zich het meest gelukkig als daar op de juiste manier op ingespeeld wordt. Het gevaar van overschatting of onderstimulering is groot wanneer niet duidelijk is op welk sociaal emotioneel niveau een kind funcioneert. Het is de afstemming tussen de vraagouder en de gastouder die nodig is, zodat beiden daar op de juise manier op in kunnen springen. Zonodig kunnen er afspraken over gemaakt worden. De draagkracht / draaglast verhouding van het kind speelt een belangrijke rol in onderstimulering / overvraging. Naast het kunnen, is het aankunnen essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling. Is dit in balans en is de afstemming tussen vraagouder en gastouder optimaal, dan zal het kind zich het meest prettig voelen en ontspannen de dag doorkomen. Het gastouderbureau If You're Happy kan hierin ondersteunen.

Wij u benaderen?

Graag zelfs! Laat hieronder uw mailadres achter.