Pedagogisch beleidsplan

Gastouderbureau If You're Happy maakt gebruik van één pedagogische beleidsplan, namelijk een pedagogische beleidsplan voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de Gastouderopvang of Naschoolse opvang. Download deze hier.

Oudercommissie

Gastouderbureau If You're Happy maakt gebruik van een oudercommissie, waaraan minimaal twee en maximaal zes vraagouders mogen deelnemen gedurende 3 jaar. Deze oudercommissie heeft als doel de medewerkers van het gastouderbureau te adviseren in de dagelijkse gang van zaken. Momenteel is de oudercommissie nog op zoek naar enthousiaste vraagouders die hieraan deel willen nemen. Klik op reglement oudercommissie.

Klachtencommissie

Gastouderbureau If You're Happy maakt gebruik van een klachtencommisse. U kunt ter aller tijden u klacht indienen bij ons. Tevens zijn wij aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang sKK, hier kunt u ook gebruik van maken, indien u geen gebruk wilt maken van de klachtencommissie van gastouderbureau If You're Happy. Het reglement klachtencommissie kunt u opvragen via deze link.

Inspectie

Gastouderbureau If You're Happy wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de GGD Noord Oost Gelderland. Tijdens deze controle dient het gastouderbureau verantwoording af te leggen over haar werkwijze en inzicht te geven in haar kassiers functie. Tevens wordt zij gecontroleerd op het naleven van de regels die opgenomen zijn in de Wet Kinderopvang. Inzage in ons recente inspectierapport kan te allen tijde via deze link.
De inspectierapporten van jou gastouder zijn te vinden op landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wij u benaderen?

Graag zelfs! Laat hieronder uw mailadres achter.